نظرسنجی

 • 0
 • کدام بخش از وب سایت بیشتر مورد استفاده شماست؟
  1
 • *
  برنامه کارگاه ها
  راهنماهای آموزشی
  پایگاه های اطلاعاتی
  اخبار
  2
 • منابع الکترونیک کتابخانه چقدر نیاز شما را تامین می کند؟
  3
 • *
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  4
 • رضایت شما ازدسته بندی اطلاعات موجود درسایت کتابخانه دیجیتال چه میزان است؟
  5
 • *
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  6
 • رضایت شما از راهنماهای آموزشی چه میزان است؟
  7
 • *
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  8
 • رضایت شما از روزآمد بودن مطالب سایت چه میزان است؟
  9
 • *
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  10
 • رضایت شما از گرافیک سایت چه میزان است؟
  11
 • *
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  12
 • لطفا نظرات و پیشنهادات خود را با ما درمیان بگذارید
  13
 • *
  14