گزارش فعالیت های انجام شده در کتابخانه مرکزی

تعداد بازدید:۳۱۰
گزارش فعالیت های انجام شده در کتابخانه مرکزی

اقدامات انجام شده

تمهیدات لازم

حوادث غیرمترقبه تهدیدکننده کتابخانه ها

تجهیز شده است

مجهز به تجهیزات ایمنی(کپسول آتشنشانی و..)

درحال بررسی است

تمهیداتی جهت انتقال منابع به نقاط امن در موقع بروزحوادث

درحال بررسی است

تدارک نقاط امن جهت انتقال منابع، مراجعین و کارکنان در مواقع بروز حوادث

کل ساختمان دانشگاه بیمه
شده است

بیمه ساختمان کتابخانه در برابر حوادث غیرمترقبه (آتش سوزی،سیل و زلزله)

تجهیز شده است

نصب موادعفونی کننده

سیستم ها آنتی ویروس دارند.و یک بک آپ بر روی هارد تهیه می شود.

مجهز به تجهیزات امنیت منابع دیجیتال و مقابله با بد افزارها

مجهزبه لوازم و تجهیزات کمک های اولیه

سیستم اعلام خطر تعبیه
شده ولی در حال حاظر
غیرفعال است.

مجهز به برنامه و سامانه اعلام خطر (آژیر اعلام خطر ، لیست
شماره های اظطراری و..)

مطلع هستند

اطلاع مسئولین و کارکنان کتابخانه ها از شرایط و مشخصات بیمه نامه ها

تجهیز شده است

بررسی سیم کشی های داخل کتابخانه

   


لینک دانلود فایل