شماره مدیریت بحران دانشگاه

تعداد بازدید:۴۷۲

شماره های مدیریت بحران دانشگاه

1.مدیریت بحران دانشگاه : خانم دکتر زهره صالح نساج 02332374583

2.دبیرخانه پدافند غیرعامل دانشگاه : مهندس علیرضا شیخ زاده 023323938000

3.حراست دانشگاه : 02332394088