عملکرد سالیانه کتابخانه مرکزی درسال ۱۴۰۰

تعداد بازدید:۵۲۸

عملکرد سالیانه کتابخانه مرکزی درسال 1400

1. خرید کتاب و سی دی آموزشی از ناشرین پزشکی به مبلغ 739727400 ریال (طبق فاکتور)

2.خرید 198 عنوان (588 نسخه ) کتاب (طبق فاکتور)

3.فهرستنویسی منابع خریداری شده : کتابخانه مرکزی 618 نسخه ، بیمارستان امام حسین 85 نسخه ، بیمارستان بهار 61 نسخه ، دانشکده بهداشت 50 نسخه ( طبق گزارش نرم افزار کتابخانه)

4. ورود اطلاعات و فهرستنویسی پایان نامه های جدید (60 عنوان)

5. برگزاری وبینار آشنایی " شیوه بهره گیری از کتابخانه ها و مرکز خدمات اطلاع رسانی" توسط کتابخانه مرکزی

6.ثبت نام اینترنتی و تایید عضویت آنها در کتابخانه مرکزی 209 نفر ، بیمارستان بهار 188 نفر ، بیمارستان امام حسین 143 نفر ، دانشکده بهداشت 14 نفر

7. فهرستنویسی منابع کتابخانه بهداشت و بیمارستان امام حسین توسط کتابخانه مرکزی

8.تمدید منابع بصورت تلفنی بخصوص در ایام کرونا

9. نظارت بر کتابخانه های بیمارستانی و خرید منابع مورد نیاز توسط کتابخانه مرکزی

10.آموزش مراجعین نحوه استفاده از کتابخانه

11. کارکرد منابع ( امانت ، بازگشت و تمدید) : کتابخانه مرکزی 19468نسخه ، بیمارستان بهار 3206 نسخه ، بیمارستان امام حسین 2922 ، دانشکده بهداشت 591 نسخه

تهیه کننده : تقی شکاری شاهرود


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: گزارش عملکرد سالانه