آیین نامه عضویت

تعداد بازدید:۶۸۶

معاونت پژوهشی و فن آوری
کتابخانه مرکزی
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود


آیین نامه عضویت و خدمات کتابخانه ای
بخش امانت کتابخانه مرکزی یکی از مهم ترین بخش های کتابخانه به شمار می آید .
فرایند بهره گیری از منابع
۱. عضویت
۱-۱افراد مشمول عضویت:
الف:دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
ب: اساتید، اعضاء هیأت علمی و مربیان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
ج: کارکنان رسمی ، پیمانی ، و طرحی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
۲. مدارک و شرایط عضویت
گروهها و افراد ذیل می توانند با ارائه مدارک خواسته شده ذیل عضو کتابخانه مرکزی دانشگاه شوند.
با مراجعه به آدرس لینکhttps://shmu.ac.ir/lib/fa
 ۲-۱.اعضاء هیأت علمی و کارمندان دانشگاه ( رسمی ، پیمانی ، طرحی) :

الف. ارائه معرفی نامه از واحد مربوطه یا کپی حکم کارگزینی در قسمت پیوست درخواست عضویت بارگزاری شود.
ب. تکمیل فرم عضویت
ج. عکس۴*۳در قسمت پیوست درخواست عضویت بارگزاری شود
۲-۲دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود:
ب. تکمیل فرم عضویت
ج. عکس۴*۳در قسمت پیوست درخواست عضویت بارگزاری شود

۳. مدت عضویت:
گروه الف. دانشجویان در مدت اشتغال به تحصیل دردانشگاه
ب. اساتید و اعضاء هیأت علمی و کارکنان در مدت اشتغال به کاردر دانشگاه
۴.مقررات امانت:
نوع عضویت مدت عضویت

  •  اساتید و اعضاء هیأت علمی ۵ نسخه کتاب به مدت۳۰روز
  •  دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پزشکی 5 نسخه کتاب به مدت۳۰روز
  •  دانشجویان کارشناسی 5 نسخه کتاب به مدت ۱۵روز
  •  دانشجویان استعدادهای درخشان 5 نسخه کتاب به مدت۳۰روز
  •  کارکنان ۳ نسخه کتاب به مدت۱۵روز
  •  دانشجویان طرحی 3 نسخه به مدت ۱۵ روز
  •  مربی 5 نسخه به مدت ۱۵ روز
  •  حق التدریس 3 نسخه به مدت ۱۵ روز

 

تبصره ۱- مدت امانت کتابهایی که مراجعه به آنها زیاد است ، می تواند بنابه درخواست مدرسین و یا تشخیص
مدیریت کتابخانه کاهش یابد و یا جهت مطالعه در کتابخانه در قسمت رزرو نگهداری شود.
تبصره۲- نسخه های اضافی کتابهای رزرو شده را می توان پس از پایان ساعت کار کتابخانه تا صبح روز بعد به امانت داد ، در هر صورت یک نسخه کتاب از کتاب رزرو شده در کتابخانه خواهد ماند.
تبصره۳- در صورتی که متقاضی برای کتاب نباشد تمدید مدت امانت بلامانع است و چنانچه شخص دیگری کتاب را درخواست کرده و یا تاخیری در تحویل کتاب باشد مدت امانت قابل تمدید نخواهد بود . لذا کتاب درخواست شده مدت 24ساعت برای متقاضی نگهداری می شود و در صورت عدم مراجعه در اختیار مراجعه کننده دیگری قرار خواهد گرفت.
تبصره ۴- کتابهای مرجع ، نایاب ، کمیاب ، پایان نامه ها و مجلات امانت داده نمی شوند.
تبصره ۵- هرعضو کتابخانه می تواند تا سقف و زمان مجازمنابع مورد نیازخود را به امانت ببرد.
تاخیر در تحویل منابع:
تاخیردر تحویل منابع طبق قانون امانت غیر مجاز بوده و متخلفین مشمول قانون ذیل خواهند بود
الف. چنانچه کتاب امانت گرفته شده در موعد مقرر به کتابخانه تحویل نگردد عضو مربوطه در مقابل هر روز تاخیر۳ روز از امانت گرفتن کتاب مجدد محروم و به ازای هر روز تاخیر مبلغ۲۰۰۰ریال جریمه نقدی خواهد شد
حفاظت از کتب ، نشریات و منابع دیداری و شنیداری:
امانت گیرنده موظف به حفظ و نگهداری منبع امانت گرفته شده می باشد . چنانچه منبع مفقود و یا ناقص ( علامت گذاری ، خط کشی ، بریده و......) شود ، امانت گیرنده موظف به تهیه منبع و جبران خسارت وارده می باشد.
درپایان هر نیمسال تحصیلی اسامی افرادی که کتابهای امانت گرفته شده را برگشت نداده اند ، به خود اشخاص
گزارش می شود تا نسبت به استرداد آنها اقدام نمایند ،بدیهی است در صورت عدم استرداداین افراد مشمول
مقررات تاخیر خواهند بود.
اعضاء هیأت علمی یا کارمندانی که بازنشسته یا بازخرید می شوند و یا به هر نحو دیگری خدمت آنها خاتمه می یابد ، بایستی از کتابخانه مرکزی برگ تسویه حساب دریافت و به کارگزینی ارائه دهند.
صدور گواهی فراغت از تحصیل ، تغییر رشته ، میهمان ، انتقال دانشجویان و نظایر آن منوط به ارائه برگ تسویه
حساب به کتابخانه مرکزیبه اداره آموزش دانشگاه خواهد بود
منابع ومواردی که به هیچ عنوان امانت داده نمی شود:
الف.کتابهای مرجع ، خطی ، نفیس ، منحصر به فرد و نایاب ، پایان نامه ها ، نقشه ها و اطلسها
ب. مجلات و روزنامه ها
مقررات کتابخانه:
۱.منابع کتابخانه ای از جمله سرمایه های ملی است . از آنجائیکه جایگزین کردنآنهادر تمام موارد امکان پذیر
نیست تقاضا دارد در حفظ آنها دقت لازم به عمل آید.
۲. رعایت سکوت در سالن های مطالعه الزامی است.

 


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: آئین نامه عضویت