اخبار

آشنایی با تحلیل مقدماتی در نرم افزار SPSS

آشنایی با تحلیل مقدماتی در نرم افزار SPSS

کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، در نظر دارد کارگاه «آشنایی با تحلیل مقدماتی در نرم افزار SPSS» را بصورت مجازی روزهای سه شنبه تاریخ ۲ لغایت ۱۶ شهریور ساعت ۱۱الی ۱۳ بصورت مجازی در محیط اسکای روم برگزار نماید. جهت ثبت نام در وبینار به سامانه پژوهان مراجعه نمایید به آدرس: https://ris.shmu.ac.ir/homepage/loginpage.action (لینک راهنمای ثبت نام در وبینار: http://ris.shmu.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=۹۰۰۰&masterCode=۳۴) لینک شرکت در وبینار: https://www.skyroom.online/ch/shmu/vcr جهت ورود به کلاس در محیط اسکای روم، لطفاً گزینه «مهمان» را انتخاب نموده و پس از ورود، مشخصات خود شامل نام و نام خانوادگی و رشته تحصیلی و ‼‍‍‍کدملی⭕ را در قسمت chat تایپ فرمایید. صدور گواهی شرکت در وبینار منوط به حضور تمام وقت می باشد.

ادامه مطلب
سامانه جامع طرح های تحقیقاتی علوم پزشکی کشور

سامانه جامع طرح های تحقیقاتی علوم پزشکی کشور

سامانه جامع طرح های تحقیقاتی علوم پزشکی کشور http://rpis.research.ac.ir این سامانه در برگیرنده عناوین و اطلاعات بیش از ۲۰۰ هزار عنوان طرح تحقیقاتی و پایان نامه های مصوب و خاتمه یافته دانشگاه ها را بازیابی نمود. از این سامانه برای جلو گیری از تکرار پژوهش های قبلی و بررسی عناوین تکراری و به زودی برای مشابهت یابی عناوین و متن پروپوزال ها و گزارش نهایی طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها استفاده خواهد شد.

ادامه مطلب