مقالات چاپ شده کوهورت چشم شاهرود

No.TitleAuthorsJournalDOIFull Text
16Obesity is the Most Important Factor for Gender Inequality in Type 2 Diabetes Incidence in an Iranian PopulationKhosravi A, Emamian MH, Hashemi H, Fotouhi A.International  Journal of Preventive Medicine10.4103/ijpvm.IJPVM_442_17 Link
17The distribution of vertical cup-to-disc ratio and its determinants in the Iranian adult populationHashemi H, Pakzad R, Khabazkhoob M, Emamian MH, Yekta a, Fotouhi A.Journal of Current Ophthalmology10.1016/j.joco.2019.06.002 Link
18The reduction of horizontal inequity in unmet refractive error: The Shahroud Eye Cohort Study, 2009–2014Raznahan M, Emamian MH, Hashemi H, Zeraati H, Fotouhi A.Journal of Current Ophthalmology10.1016/j.joco.2018.12.001 Link
19Five-Year Changes of Anterior Corneal Indices in Diabetics versus Non-Diabetics: The Shahroud Eye Cohort Study.Hashemi H, Asgari S, Mehravaran S, Emamian MH, Fotouhi A.Curr Eye Res10.1080/02713683.2018.1521977 Link
20Transition in tobacco use stages and its related factors in a longitudinal study.Khosravi A, Emamian MH, Hashemi H, Fotouhi A.Environ Health Prev Med10.1186/s12199-018-0728-x Link
21Assessment of Horizontal Inequity in Eye Care Utilization in the Iranian Middle-aged Population.Raznahan M, Emamian MH, Hashemi H, Zeraati H, Fotouhi A.J Ophthalmic Vis Res10.4103/jovr.jovr_221_17 Link
22Cardiovascular mortality in a Western Asian country: results from the Iran Cohort Consortium.Fahimfar N, Khalili D, Sepanlou SG, Malekzadeh R, Azizi F, Mansournia MA, Roohafza H, Emamian MH, Hadaegh F, Poustchi H, Mansourian M, Hashemi H, Sharafkhah M, Pourshams A, Farzadfar F, Steyerberg EW, Fotouhi A.BMJ Open10.1136/bmjopen-2017-020303 Link
23Pre-hypertension and risk of Diabetes Mellitus Incidence Using a Marginal Structural Model in a Prospective Cohort StudyKhosravi A, Emamian MH, Hashemi H, Fotouhi A.Epidemiol Health10.4178/epih.e2018026 Link
24Prevalence and risk factors of glaucoma in an adult population from Shahroud, IranHashemi H, Mohammadi M, Zandvakil N, Khabazkhoob M, Emamian MH, Shariati M, Fotouhi A.Journal of Current Ophthalmology10.1016/j.joco.2018.05.003 Link
25Prevalence of Overweight and Obesity in the Middle-age Population: A Priority for the HealthSystem.Khabazkhoob M, Emamian MH, Hashemi H, Shariati M, Fotouhi A.Iran J Public Health- Link
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۷۹ مورد.

آخرین ویرایش۰۶ مهر ۱۴۰۱