رئیس مرکز

دکتر محمد حسن امامیان

 دکتری تخصصی PhD اپیدمیولوژی

عضو هیات علمی دانشگاه

شماره تماس: ۹۸۲۳۳۲۳۹۶۷۱۴+

آدرس پستی: شاهرود، خیابان آزادی. جنب بنیاد شهید و امور ایثارگران . مجتمع آموزشی پژوهشی درمانی صدری . مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی بیماری های چشم

پست الکترونیک: emamian@shmu.ac.ir

 رزومه

 

کلید واژه ها: رئیس مرکز دکتر محمد حسن امامیان