اعضای شورای پژوهشی

دکتر محمد حسن امامیان

تلفن تماس:۹۸۲۳۳۲۳۹۶۷۱۴+

آدرس پستی:شاهرود، خیابان آزادی. جنب بنیاد شهید و امور ایثارگران . مجتمع آموزشی پژوهشی درمانی صدری . مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی بیماری های چشم

ایمیل:emamian@shmu.ac.ir

رزومه

 

دکتر رقیه علیاری

تلفن تماس:۹۸۳۲۳۹۵۰۵۴+

آدرس پستی:شاهرود، میدان هفتم تیر- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود، دانشکده پزشکی ، اتاق ۲۰۶

ایمیل:aliyari@shmu.ac.ir

رزومه

 

دکتر احمد خسروی

تلفن تماس:۹۸۳۲۳۹۵۰۵۴+

آدرس پستی:شاهرود، میدان هفتم تیر- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود، دانشکده پزشکی ، اتاق ۲۰۳

ایمیل:khosravi@shmu.ac.ir

رزومه

 

دکتر سمیرا حیدریان

تلفن تماس:۹۸۱۱۲۲۰۲۵۶۳+

آدرس پستی: ساری_خیابان قارن، ساختمان پارسا،طبقه اول

ایمیل:

رزومه

 

دکتر مرجان اکبری کامرانی

تلفن تماس:۹۸۱۷۳۲۲۳۹۲۷۱+

آدرس پستی:گرگان،میدان ولیعصر،خیابان ولیعصر،بعد از عدالت دوم،روبروی مسجد امیر،مجتمع پزشکان پونا ،طبقه چهارم،واحد دوازده

ایمیل:drakbarikamrani@goums.ac.ir

رزومه

 

خانم سروناز ملیحی

تلفن تماس:982332330600+

آدرس پستی:شاهرود ، بیمارستان امام حسین (ع)

ایمیل:sarvenaz.malihi@gmail.com