مقالات چاپ شده کوهورت چشم شاهرود

No.TitleAuthorsJournalDOIFull Text
57A Population-based Study of Corneal Arcus and its Risk Factors in Iran.Hashemi H, Khabazkhoob M, Emamian MH, Shariati M, Fotouhi A.Ophthalmic Epidemiol.10.3109/09286586.2014.949782 Link
------
----10.1007/s10792-019-01216-3-
------
نمایش ۸۱ تا ۸۴ مورد از کل ۸۴ مورد.

آخرین ویرایش۳۱ تیر ۱۴۰۲