پوشش موثر برای عیوب انکساری دید از فاصله دور در ایران

۱۸ مهر ۱۴۰۱ | ۰۸:۲۸ کد : ۹۷۵۸ آخرین نتایج مطالعه کوهورت
تعداد بازدید:۲۴۳
  • مجله وزین لنست، در روز جهانی بینایی (۲۱ مهر ماه ۱۴۰۱)  گزارشی جامع از وضعیت دنیا با استفاده از نتایج تحقیقات در ۶۱ کشور جهان را منتشر می کند. در این گزارش از تنها مطالعه موجود در ایران یعنی مطالعه همگروهی چشم شاهرود، در منطقه شمال آفریقا و مدیترانه شرقی استفاده شده است. بر اساس نتایج این مطالعه پوشش موثر برای عیوب انکساری دید از فاصله دور در ایران ۶۲.۹٪ برای هر دو جنس، ۶۷.۵٪ برای مردان و ۵۹.۸٪ برای زنان برآورد شده است. این پوشش همچنین با افزایش سن کاهش می یابد. میانگین جهانی این پوشش ۴۲.۹٪ و بالاترین پوشش در کشورهای با درآمد بالا ۸۱.۸٪ بوده است.

کلید واژه ها: عیوب انکساری دید از فاصله دور در ایران


نظر شما :