اخبار

نحوه همکاری پژوهشی در کوهورت چشم

نحوه همکاری پژوهشی در کوهورت چشم

تمامی پژوهشگران، دانشجویان و اعضای هیات علمی داخل و خارج کشور می توانند از داده های این مطالعه برای پژوهشهای خود استفاده نمایند. رعایت استانداردهای ملی و بین المللی اخلاق در انتشار آثار پژوهشی و استفاده صحیح از داده ها الزامی است.

ادامه مطلب
آغاز مرحله سوم کوهورت چشم در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

آغاز مرحله سوم کوهورت چشم در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

در چهارمین روز از هفته دولت فاز سوم کوهورت چشم در شاهرود با حضور دکتر چمن رییس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، دکتر اکبر فتوحی استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر امامیان معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه و جمعی از مدیران دانشگاه صبح سه شنبه ۵ شهریورماه در مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی بیماریهای چشم (در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود) آغاز شد.

ادامه مطلب