طرح های در حال اجرا

طرح‌های مرکز تحقیقات چشم

ردیف

عنوان فارسی

عنوان لاتین

همکاران

وضعیت

1


بررسی اجزای بیومتری چشم در بیماران دیابتی و مقایسه آن با جمعیت نرمال

 

Comparison of Ocular Biometries in Diabetics and Non-Diabetics

الهام انگورج تقوی، دکتر محمدحسن امامیان

در دست اجرا

2

بررسی ارتباط بین مصرف داروها و کوررنگی اکتسابی: کوهورت چشم شاهرود 1398

A study on the relation between acquired color vision deficiency and medicine usage: shahroud eye cohort

مینا کلانتری، محمدحسن امامیان

در دست اجرا