مطالب مرتبط با کلید واژه

رئیس مرکز


رئیس مرکز

دکتر محمد حسن امامیان  دکتری تخصصی PhD اپیدمیولوژی عضو هیات علمی دانشگاه شماره تماس: ۹۸۲۳۳۲۳۹۶۷۱۴+ آدرس پستی: شاهرود، خیابان آزادی. جنب بنیاد شهید و امور ایثارگران . مجتمع آموزشی پژوهشی درمانی صدری . مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی بیماری های چشم پست الکترونیک: emamian@shmu.ac.ir  رزومه