مطالب مرتبط با کلید واژه

دکتر رقیه علیاری


معاون پژوهشی

دکتر رقیه علیاری دکتری تخصصی آمار زیستی  عضو هیات علمی دانشگاه  شماره تماس:۹۸۳۲۳۹۵۰۵۴+ آدرس : شاهرود، میدان هفتم تیر- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود، دانشکده پزشکی ، اتاق ۲۰۶ پست الکترونیک: aliyari@shmu.ac.ir رزومه