همکاران واحد


نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
ردیفنام و نام خانوادگی سمترشته تحصیلی مرتبه علمی
1خانم دکتر فاطمه توفانسرپرستبیماریهای داخلیاستادیار
2آقای سلمان دلیریکارشناس مسئول واحداپیدمیولوژیمربی
3خانم سپیده مهدویمشاوراپیدمیولوژیمربی
4مرضیه حاجی پورکارشناس بانک دادهپرستاریکارشناس
5ملیحه امیریکارشناس بانک دادهپرستاریکارشناس
آخرین ویرایش۲۳ شهریور ۱۳۹۹