همکاران واحد

ردیفنام و نام خانوادگی سمترشته تحصیلی مرتبه علمیایمیل
 
1خانم دکتر مریم عباس زادهسرپرستمتخصص طب اورژانساستادیارabaszadeh@shmu.ac.ir
2آقای سلمان دلیریکارشناس مسئول واحداپیدمیولوژیمربیdaliri@shmu.ac.ir
3خانم سپیده مهدویمشاوراپیدمیولوژیمربیsepideh.mahdavi@shmu.ac.ir
4مرضيه حاجي پوركارشناس بانك دادهپرستاريكارشناس-
5مليحه اميريكارشناس بانك دادهپرستاريكارشناس-
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.

آخرین ویرایش۲۷ دی ۱۴۰۱