بانک داده کیست هیداتید

پژوهشگران محترم جهت دریافت داده های مربوط به کیست هیداتید به واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام حسین(ع) مراجعه نمایند.

 


لینک دانلود فایل