بانک داده کووید -۱۹

پژوهشگران محترم جهت دریافت داده های مربوط به کووید -۱۹ به واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام حسین(ع) مراجعه نمایند.


لینک دانلود فایل