اخبار

سامانه ثبت COVID-۱۹ شاهرود

سامانه ثبت COVID-۱۹ شاهرود

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شاهرود اقدام به ثبت اطلاعات بیماران مبتلا به COVID-۱۹ در شهرستان شاهرود از ابتدای شروع بیماری را نموده است. لذا پژوهشگران محترم در صورت تمایل به همکاری یا دریافت اطلاعات در راستای اهداف پژوهشی، با مراجعه به واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام حسین (ع) می توانند نسبت به دریافت اطلاعات اقدام نمایند.

ادامه مطلب
کارگاه مرورسیستماتیک

کارگاه مرورسیستماتیک

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام حسین (ع) درتاریخ ۸ دی ماه ۹۸ اقدام به برگزاری کارگاه مرورسیستماتیک ویژه اعضای هیات علمی و دانشجویان طب اورژانس بیمارستان امام حسین (ع) نمود. در این برنامه آموزشی جناب آقای سلمان دلیری در خصوص اصول اجرا و نگارش مطالعات مرورسیستماتیک مطالب جامعی را از ساعت ۹ الی ۱۱ ارایه نمودند.

ادامه مطلب
کارگاه جستجو در بانک های اطلاعاتی علمی

کارگاه جستجو در بانک های اطلاعاتی علمی

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام حسین (ع) درتاریخ ۱۹ آذر ماه ۹۸ اقدام به برگزاری کارگاه روش جستجو در بانک های اطلاعاتی علمی ویژه کارمندان و کارکنان بیمارستان امام حسین (ع) نمود. در این برنامه آموزشی جناب آقای مصطفی عنایت راد در خصوص اصول جستجو در بانک های اطلاعاتی علمی مطالب جامعی را از ساعت ۸ الی ۱۰ ارایه نمودند.

ادامه مطلب
کارگاه روش تحقیق و پروپوزال نویسی

کارگاه روش تحقیق و پروپوزال نویسی

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام حسین (ع) درتاریخ ۱۰ آذر ماه ۹۸ اقدام به برگزاری کارگاه روش تحقیق و پروپوزال نویسی ویژه کارمندان و کارکنان بیمارستان امام حسین (ع) نمود. در این برنامه آموزشی سرکار خانم مهدوی در خصوص قوانین نگارش پروپوزال و انواع روش های مطالعاتی مطالب جامعی را از ساعت ۸ تا ۱۲ ارایه نمودند.

ادامه مطلب
کارگاه محاسبه حجم نمونه

کارگاه محاسبه حجم نمونه

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام حسین (ع) درتاریخ ۱۶ تیر ماه ۹۸ اقدام به برگزاری کارگاه محاسبه حجم نمونه ویژه اعضای هیات علمی بالینی بیمارستان امام حسین (ع) نمود. در این برنامه آموزشی جناب آقای دکتر محمد حسن امامیان در خصوص اصول محاسبه حجم نمونه مطالب جامعی را از ساعت۸ الی ۱۱ ارایه نمودند.

ادامه مطلب
کارگاه جستجو در بانک های اطلاعاتی

کارگاه جستجو در بانک های اطلاعاتی

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام حسین (ع) درتاریخ ۲ تیر ماه ۹۸ اقدام به برگزاری کارگاه جستجو در بانک های اطلاعاتی ویژه اعضای هیات علمی بالینی بیمارستان امام حسین (ع) نمود. در این برنامه آموزشی جناب آقای دکتر محمد حسن امامیان در خصوص روش جستجو در بانک های اطلاعاتی مطالب جامعی را از ساعت۸ الی ۱۰ ارایه نمودند.

ادامه مطلب
کارگاه مدیریت منابع (Endnote)

کارگاه مدیریت منابع (Endnote)

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام حسین (ع) درتاریخ ۱۹ خراد ماه ۹۸ اقدام به برگزاری کارگاه مدیریت منابع (Endnote) ویژه اعضای هیات علمی بالینی بیمارستان امام حسین (ع) نمود. در این برنامه آموزشی جناب آقای دکتر محمد حسن امامیان در خصوص استفاده از نرم افزار Endnote مطالب جامعی را از ساعت۸ الی ۱۰ ارایه نمودند.

ادامه مطلب
برگزاری کارگاه مقاله نویسی انگلیسی ویژه اعضا هیات علمی

برگزاری کارگاه مقاله نویسی انگلیسی ویژه اعضا هیات علمی

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام حسین (ع) در تاریخ اول آبان ماه ۹۷ اقدام به برگزاری مقاله نویسی انگلیسی ویژه اعضا هیات علمی بالین نمود. در این برنامه آموزشی جناب آقای دکتر رحیمی در خصوص قوانین نگارش مقاله به زبان انگلیسی با تاکید بر مقالات کیس ریپورت مطالب جامعی را از ساعت ۱۲-۱۴:۳۰ ارایه نمودند.

ادامه مطلب
برگزاری کارگاه آشنایی با روشهای جستجو در پایگاه های اطلاعاتی

برگزاری کارگاه آشنایی با روشهای جستجو در پایگاه های اطلاعاتی

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام حسین (ع) درتاریخ ۲۸ مهرماه ۹۷ اقدام به برگزاری آشنایی با روشهای جستجو در پایگاههای اطلاعاتی ویژه پرسنل بیمارستان نمود. در این برنامه آموزشی سرکار خانم طناز ولدبیگی و جناب اقای مصطفی عنایت راد در خصوص مفاهیم عمومی سرچ و روشهای سرچ در پایگاههای اطلاعاتی Pubmed-Scopus- Scholar- ISI- SID و سامانه نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی(نوپا) مطالبی را از ساعت ۱۲:۳۰-۸ ارایه نمودند. در پایان کارگاه نیزبه کلیه سوالات پاسخ داده شد و مقرر گردید کارگاه آنالیز داده ها در نرم افزار spss در آبان ماه برگزار گردد.

ادامه مطلب