لاین های تحقیقاتی سال ۱۴۰۲

1- ارزیابی خطر سرطانزا و غیرسرطانزای آلاینده­ های زیست‌محیطی

2- مکان­ یابی و طراحی محل­ های دفن بهداشتی پسماند شهرستان شاهرود

3- سلامت شغلی رانندگان در فاز پیگیری مطالعه کهورت رانندگان شهرستان شاهرود در سال 1395