معاون بهداشتی

نام و نام خانوادگی احسان بینش  
مدرک تحصیلی  دکتری تخصصی
رشته تحصیلی  بیماری های عفونی و گرمسیری
سوابق اجرایی
  •  معاون بهداشتی
  • عضو هیئت علمی (استاد یار) دانشکده پزشکی
ایمیل  binesh@shmu.ac.ir