معرفی گروه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد

گروه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد با رسالت ارتقاء سطح سواد سلامت روان جامعه، پیشگیری از اختلالات رفتاری و روانپزشکی، پیشگیری از سوء مصرف مواد و الکل و کاهش آسیبهای اجتماعی در راستای بهبود کیفیت زندگی در سه حوزه ذیل فعالیتهای خود را ارائه می دهد:

 

برنامه ها ی حوزه سلامت روان:

پیشگیری از اختلالات روانپزشکی

تشخیص و مراقبت اختلالات شایع روانپزشکی در نظام مراقبت های بهداشتی اولیه

آموزش مهارت های زندگی  و مهار ت های فرزند پروری

پیشگیری از خودکشی

خودمراقبتی در سلامت روان

حمایت های روانی اجتماعی در حوادث غیر مترقبه و بلایا

 

برنامه ها ی حوزه پیشگیری از سو ءمصرف مواد و الکل:

کاهش آسیب مصرف مواد

تشخیص و مراقبت اختلالات مصرف دخانیات، الکل و مواد در نظام مراقبت های بهداشتی اولیه

آموزش مهارت های فرزندپروری (نوجوان سالم من)

آموزش تقویت بنیان خانواده

 

برنامه ها ی حوزه سلامت اجتماعی:

پیشگیری از همسر آزاری

پیشگیری و مراقبت از بدرفتاری با کودک

پیشگیری و کنترل آسیب­های اجتماعی ذیل دبیرخانه ملی

 

شرح وظایف کارشناس سلامت روان در تیم سلامت

 ۱ .شناسایی منطقه جغرافیایی محل خدمت

 ۲ .شناسایی جمعیت تحت پوشش از نظر تعداد نفرات به تفکیک سن و جنس

۳ .شناسایی عوامل و مشکلات اثرگذار بر سلامت روانی در منطقه ( مانند مصرف دخانیات، سوء مصرف مواد مخدر، مصرف مشروبات الکلی، خشونت خانگی، بیکاری ، میزان سواد)

۴ .تدوین برنامه های مداخله ای به منظور کنترل و کاهش عوامل و فاکتورهای شناسایی شده در منطقه

۵ .شناسایی جمعیت تحت پوشش از نظر وجود عوامل و مشکلات اثرگذار بر سلامت افراد

۶ .انجام برنامه های موجود در بسته خدمت ابلاغی

۷ .آموزش های خود مراقبتی در حوزه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد

۸ .آموزش مهارت های فرزندپروری

۹ .آموزش مهارت های زندگی

۱۰ .غربالگری تکمیلی در سوء مصرف مواد، مداخله مختصر و پیگیری

۱۱ .خدمات روانی-اجتماعی در درمان سوء مصرف کنندگان مواد

۱۲ .آموزش های روانشناختی کاهش آسیب اعتیاد در مدارس

۱۳ .آموزشهای روانشناختی به بیماران مبتلا به اختلالات روانپزشکی (غیرسایکوز)

 14.آموزش گروهی خانواده بیماران مبتلا به اختلالات سایکوتیک

۱۵ .آموزش گروهی بیماران مبتلا به اختلالات سایکوتیک

۱۶ .ویزیت در منزل بیماران مبتلا به اختلالات سایکوتیک (در صورت لزوم و با همراهی مراقب سلامت مرد)

17.پیشگیری ازخودکشی

 ۱۸ .مشاوره های عمومی

۱۹ .عضویت در شورای اجتماعی محلات، مشارکت در برنامه های آموزشی فرهنگسرای محله و ...

۲۰ .غربالگری تکمیلی سلامت اجتماعی

۲۱ .ارائه حمایتهای روانی –اجتماعی به بزرگسالان

۲۲ .ارائه حمایتهای روانی اجتماعی به کودکان

۲۳ .نظارت مستقیم هفتگی بر عملکرد مراقبین سلامت در زمینه فعالیتهای مرتبط با سلامت روان در پایگاه های سلامت تحت پوشش

۲۴ .قبول ارجاعات از مراقبین سلامت در پایگاههای سلامت تحت پوشش و ارائه پس خوراند

۲۵ .ارجاع موارد براساس بسته خدمت به پزشک

۲۶ .همکاری با سازمانهای مردم نهاد و خیریه و بهزیستی برای کمک به نیازمندان