مطالب مرتبط با کلید واژه

گزارش عملکرد سالانه


عملکرد سالیانه کتابخانه مرکزی درسال ۱۴۰۰

عملکرد سالیانه کتابخانه مرکزی درسال 1400 1. خرید کتاب و سی دی آموزشی از ناشرین پزشکی به مبلغ 739727400 ریال (طبق فاکتور) 2.خرید 198 عنوان (588 نسخه ) کتاب (طبق فاکتور) 3.فهرستنویسی منابع خریداری شده : کتابخانه مرکزی 618 نسخه ، بیمارستان امام ...

گزارش عملکرد سالیانه شش ماهه اول ۱۴۰۲

گزارش کمی فعالیت ها، امکانات و زیر ساخت حوزه مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی در شش ماهه دوم سال 1401 نام دانشگاه علوم پزشکی شاهرود الف: کتابخانه مرکزی (در صورت ستادی بودن دانشگاه ، بزرگترین کتابخانه دانشگاه مد نظر قرار ...