مطالب مرتبط با کلید واژه

#احکام_بارداری


احکامات دوران بارداری

احکامات دوران بارداری

مرجع تقلید :حضرت آیت الله خامنه ای ؟! سوال 1262:  پزشک بعد از معاینه در ماه های اول حاملگی به زن گفته است که استمرار بارداری احتمال خطر جانی برای او دارد و در صورتی که حاملگی ادامه پیدا کند، فرزندش ناقص ...