مطالب مرتبط با کلید واژه " یازدهمین المپیاد "


افتخار آفرینی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور
افتخارآفرینی دانشجویان در مرحله کشوری یازدهمین المپیاد علمی

افتخار آفرینی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور

به گزارش روابط عمومی دانشگاه:دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود موفق به کسب یک مدال برنز و دو دیپلم افتخار در حیطه کارآفرینی در یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور شدند.

ادامه مطلب
افتخارآفرینی ۶ نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور
افتخاری دیگر توسط دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

افتخارآفرینی ۶ نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور

به گزارش روابط عمومی دانشگاه : ۶نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور در منطقه آمایشی قطب یک کشور با راه یابی به مرحله گروهی و کشوری افتخارآفریدند.

ادامه مطلب