خدمات الکترونیک

ردیف

نام خدمت

فرآیندها

1

رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی(۱۶۰۶۱۰۱۲۱۰۳)

 

2

ثبت نام و برگزاری آزمون(۱۸۰۴۱۰۲۶۱۰۰)

 

3

رسیدگی به شکایات داوطلبان آزمون ها(۱۸۰۴۱۰۲۶۱۰۱)

 

4

ارزشیابی آزمون های علوم پزشکی(۱۸۰۴۱۰۲۶۱۰۲)

 

5

پرتال دانشجویی صندوق رفاه(۱۸۰۴۱۶۲۵۰۰۰)

 

6

سامانه تسهیلات رفاهی کارکنان

 

7

سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی

 

8

آموزش مستمر جامعه پزشکی(۱۸۰۵۱۰۲۴۰۰۰)

 

9

سامانه نقل و انتقالات

 

10

ارتقاء آگاهی و آموزش الکترونیکی در حوزه سلامت(۱۸۰۸۱۰۱۵۰۰۰)

 

11

تشکیل پرونده الکترونیک سلامت(۱۶۰۴۱۰۲۱۰۰۰)

 

12

خدمات پزشک خانواده(۱۶۰۲۱۰۲۰۰۰۰)

 

13

سامانه صدور پروانه ها و مدیریت اطلاعات موسسات(۱۶۰۲۱۰۱۳۱۰۰)

توضیحات

14

اجرا و مشارکت در طرح و پروژه های تحقیقاتی(۱۶۰۵۱۰۱۲۱۰۵)

 

15

مجوز کار با اشعه در مراکز پرتوپزشکی(۱۶۰۲۱۰۱۸۱۰۲)

 

16

مراکز پاسخگویی سلامت(۱۶۰۴۱۰۱۶۰۰۰)

 

17

صدور کارت بهداشت(۱۶۰۴۱۰۱۷۰۰۰)

 

18

صدور گواهینامه آموزش بهداشت عمومی(۱۶۰۴۱۰۱۸۱۰۰)

 

19

صدور گواهی وضعیت خدمت (پایان طرح) در توزیع پزشکان(۱۶۰۳۱۰۱۴۱۰۱)

توضیحات

20

صدور معرفینامه در توزیع پزشکان(۱۶۰۳۱۰۱۴۱۰۲)

توضیحات

21

تمدید پروانه موسسات پزشکی(۱۶۰۲۱۰۱۳۱۰۱)  

22

ابطال پروانه موسسات پزشکی بر اساس اعلام تعزیرات پزشکی(۱۶۰۲۱۰۱۳۱۰۲)  

23

اصلاحات مورد بر اساس تقاضای موسسه پزشکی(۱۶۰۲۱۰۱۳۱۰۳)  

24

جذب اعضای هیات علمی(۱۰۰۳۱۰۲۸۱۰۰)  

25

ارتقای اعضای هیات علمی(۱۰۰۳۱۰۲۸۱۰۱)  

26

معرفی اعضای هیات علمی دانشگاه ها به بانک های عامل جهت دریافت وام مسکن(۱۳۰۱۱۰۲۹۱۰۰)  

27

معرفی افراد ستادی به بانک مربوطه جهت دریافت وام مسکن(۱۳۰۱۱۰۲۹۱۰۱)  

28

نظارت بر انجام امور مربوط به پرداخت تسهیلات خرید و ساخت مسکن توسط بانک ها و رفع مشکلات احتمالی(۱۳۰۱۱۰۲۹۱۰۲)