مطالب مرتبط با کلید واژه " علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور "


افتخارآفرینی ۶ نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور
افتخاری دیگر توسط دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

افتخارآفرینی ۶ نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور

به گزارش روابط عمومی دانشگاه : ۶نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور در منطقه آمایشی قطب یک کشور با راه یابی به مرحله گروهی و کشوری افتخارآفریدند.

ادامه مطلب