اخبار - آرشیو

کارگاه مدیریت منابع (Endnote)

کارگاه مدیریت منابع (Endnote)

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام حسین (ع) درتاریخ ۱۹ خراد ماه ۹۸ اقدام به برگزاری کارگاه مدیریت منابع (Endnote) ویژه اعضای هیات علمی بالینی بیمارستان امام حسین (ع) نمود. در این برنامه آموزشی جناب آقای دکتر محمد حسن امامیان در خصوص استفاده از نرم افزار Endnote مطالب جامعی را از ساعت۸ الی ۱۰ ارایه نمودند.

ادامه مطلب