لیست کارگاه آموزشی

تعداد بازدید:۷۰۶

روز سه شنبه مورخ ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ اولین وبینار از سری کارگاه های پروپوزال نویسی از سوی کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشکده پیراپزشکی و کتابخانه مرکزی برگزار شد. در این وبینار دکتر ناصری رئیس کتابخانه مرکزی به معرفی روش های جستجو در منابع فارسی و انگلیسی پرداخت. این وبینار از ساعت ۱۰ روز سه شنبه تا ۱۱ و ۳۰ دقیقه ادامه داشت.

کلید واژه ها: کارگاه آموزشی کتابداران دانشجویان