مطالب مرتبط با کلید واژه

دانشجویان


لیست کارگاه آموزشی

روز سه شنبه مورخ ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ اولین وبینار از سری کارگاه های پروپوزال نویسی از سوی کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشکده پیراپزشکی و کتابخانه مرکزی برگزار شد. در این وبینار دکتر ناصری رئیس کتابخانه مرکزی به معرفی روش ...