مطالب مرتبط با کلید واژه

کارگاه آموزشی


آشنایی با تحلیل مقدماتی در نرم افزار SPSS

آشنایی با تحلیل مقدماتی در نرم افزار SPSS

کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، در نظر دارد کارگاه «آشنایی با تحلیل مقدماتی در نرم افزار SPSS» را بصورت مجازی روزهای سه شنبه تاریخ ۲ لغایت ۱۶ شهریور ساعت ۱۱الی ۱۳ بصورت مجازی در محیط اسکای روم برگزار نماید. جهت ثبت نام در وبینار به سامانه پژوهان مراجعه نمایید به آدرس: https://ris.shmu.ac.ir/homepage/loginpage.action (لینک راهنمای ثبت نام در وبینار: http://ris.shmu.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=۹۰۰۰&masterCode=۳۴) لینک شرکت در وبینار: https://www.skyroom.online/ch/shmu/vcr جهت ورود به کلاس در محیط اسکای روم، لطفاً گزینه «مهمان» را انتخاب نموده و پس از ورود، مشخصات خود شامل نام و نام خانوادگی و رشته تحصیلی و ‼‍‍‍کدملی⭕ را در قسمت chat تایپ فرمایید. صدور گواهی شرکت در وبینار منوط به حضور تمام وقت می باشد.

ادامه مطلب

لیست کارگاه آموزشی

روز سه شنبه مورخ ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ اولین وبینار از سری کارگاه های پروپوزال نویسی از سوی کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشکده پیراپزشکی و کتابخانه مرکزی برگزار شد. در این وبینار دکتر ناصری رئیس کتابخانه مرکزی به معرفی روش ...