رئیس دانشکده

 

 

 

رئیس دانشکده پرستاری ومامایی : دکتــرحسین ابراهیمی

   تحصیلات :  دکتری تخصصی پرستاری

  رتبه علمی :دانشیار- عضوهیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 

     cv وبرنامه هفتگی

 پیام سرپرست دانشکده:

 خدارا سپاس می گوییم که باردیگر این فرصت را به ما ارزانی داشت تا درعرصه دیگر از  حوزه های علمی و فرهنگی  خدمت نماییم . دانشکده پرستاری و مامایی به عنوان قدیمیترین  دانشکده دردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شاهرود  با متنوع ترین گروههای آموزشی در رشته های بهداشت باروری (در مقطعPh.D)، مامایی،  پرستاری، هوشبری و اتاق عمل درمقطع کارشناسی) و برخورداری از بیشترین تعداد  دانشجو و هیات علمی سهم بزرگی در عرصه علمی  این دانشگاه دارد.

براساس سیاستهای کلان دانشگاه برای استقلال دانشکده ها، این دانشکده نیز درسال ۱۳۸۹استقلال یافت. به عنوان  یک دانشکده مستقل نوپا، ما به خوبی به سختی راهی که در پیش گرفته ایم واقفیم، اما تنها توکل به لطف الهی و پشت گرمی به  همت دانشجویان،  کارکنان، مدرسین و اعضاء محترم هیات علمی دانشکده ما را دراین راه ثابت قدم نگه می دارد.

از شما دانشجویان و پرسنل محترم انتظار می رود تا با تلاش و جدیت در این عرصه علمی  و فرهنگی وظایف حرفه ای خودرا به انجام رسانید و رضایت خدا و بندگان او را سرلوحه فعالیت خود قراردهید

به امید موفقیت شما

دکتر حسین ابراهیمی

رئیس دانشکده پرستاری و مامایی.

 


شرح وظایف:

1- استفاده از ظرفیتها و توانائی های موجود از جمله نیروی انسانی کارآمد
2- ارتقاء کیفیت آموزش های نظری و عملی برای تربیت دانش آموختگان ماهر و متعهد
3- تلاش برای توسعه رشته های تحصیلات تکمیلی مورد نیاز جامعه
4- توسعه کمی و کیفی فعالیتهای پژوهشی در راستای چاره جویی برای رفع مشکلات عرصه بهداشت
5- حفظ و حراست از اموال عمومی و ارتقاء بهره وری
6- نظارت بر حسن اجرای مصوبات ابلاغ از طرف مسئولین دانشگاه
7- ایجاد هماهنگی در امور آموزشی ، پژوهشی ، اداری ، مالی و فرهنگی دانشکده
8- نظارت بر حسن اجرا و کار شوراهای آموزشی و پژوهشی دانشکده
9- ارزیابی کار سالانه دانشکده و گزارش آن به رئیس دانشکده
10- پیشنهاد بودجه سالانه دانشکده
11- شرکت در شوراها و کیمته های و جلسات مرتبط با حوزه مسئولیت
12- بررسی صلاحیت مدیر گروه های دانشکده
13- استفاده از ظرفیتها و توانائی ها برای رشد استعدادهای دانشجویان
14- نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی ، پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشکده