کارشناسی مامایی

معرفی رشته مامایی  .   دانلود فایل    برنامه راهبردی رشته کارشناسی مامایی     منشور اخلاقی

دروس ارائه شده در نیمسال 

دانشجویان محترم: جهت هرگونه تغییرات احتمالی در برنامه هفتگی، بطور مرتب وب سایت را چک نمایید.

قابل توجه دانشجویان گرامی:

از نیمسال اول۹۵-۹۴دانشجویان موظف به انتخاب واحد دروس گروه معارف به صورت اختیاری و باتوجه به شرایط و برنامه های خود می باشند. لذا دانشجویان می­بایست در دوره های کارشناسی پیوسته و علوم پایه پزشکی ۱۸واحد و دانشجویان در دوره های کارشناسی ناپیوسته ۱۴واحد و کاردانی ۱۰واحد را مطابق با جدول ذیل انتخاب نمایند. شایسته است دقت لازم در انتخاب واحد هرترم صورت گیرد. بدیهی است عواقب هرگونه مشکل برعهده دانشجو خواهد بود.

تذکر:

1- گذراندن کلیه دروس مشخص شده در جدول فوق در طول دوره تحصیل و تا قبل از کارآموزی در عرصه الزامی است، در غیر اینصورت دانشجو فارغ التحصیل نمی­گردد.

2- دانشجویان مقطع کارشناسی ناپیوسته در صورتی که ترم ماقبل آخر باشند می توانند بیش از ۲ عنوان درسی را انتخاب نمایند.

ردیف

مقطع

رشته

لینک دانلود فایل

۱

جدول دروس ارائه شده معارف

دانلود فایل

۲

کارشناسی

مامایی

دانلود برنامه نیمسال دوم 1401

 

برنامه کارآموزی نیمسال

برنامه کارگاههای  مرکز مهارتهای بالینی مامایی شاهرود