کارشناس تحصیلات تکمیلی

نام و نام خانوادگی

فریبا سلطانی

رشته تحصیلی

علوم تربیتی گرایش (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)

سمت

کارشناس مدیریت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

مرتبه علمی

کارشناسی

ایمیل

soltani@shmu.ac.ir

تلفن

02332393962- داخلی 524

شرح وظیفه:

انجام امور مربوط به ثبت نام انتخاب واحد حذف و اضافه دروس دانشجویان

انجام هماهنگی لازم با کارگروههای اموزشی داخل و خارج دانشکده

هماهنگی با اساتید برای تعیین زمان تشکیل کلاسها و کارورزی

نظارت وکنترل حضور حضور تمام وقت دانشجویان

انجام هماهنگی لازم جهت برگزاری امتحانات دانشجویان دکتری تخصصی

برگزاری جلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده به منظور بررسی وتصمیم گیری مسائل اموزشی تصویب موضوعات پایان نامه جلسه دفاع

تهیه وتنظیم صورتجلسات ابلاغ درسی و امتحانی و مکاتبات لازم با اداره کل آموزش و تحصیلات تکمیلی

همکاری در برگزاری امتحانات میان ترم وپایان ترم

دریافت فرم تکمیل شده گزارش شش ماه پیشرفت کار پایان نامه دانشجویان و طرح مشکلات اجرایی در شورای تحصیلات تکمیلی

انجام هماهنگی لازم جهت برگزاری آزمون های جامع کتبی و عینی دانشجویان دکتری تخصصی