معرفی دانشکده

این دانشکده در سال 1350 با عنوان "آموزشگاه بهیاری" زیر نظر جمعیت هلال احمر شروع به کار نمود. در سال 1352 تحت پوشش وزارت بهداری آن دوران به "مدرسه عالی مامایی" تغییر نام داد.در سال 1361 با نام دانشکده پرستاری و مامایی شهید باهنر به کار خود ادامه داد.هم اکنون دانشکده پرستاری و مامایی شاهرود با دارابودن رشته دکتری بهداشت باروری و سه گرایش کارشناسی ارشد و 5 رشته کارشناسی همچنان در عرصه آموزشی پویا است.