پایان نامه‌های حاصل از کوهورت چشم

ردیفعنوانعنوان انگلیسینویسندگانتاریخ دفاعمقطع تحصیلی
۱تجزیه ی تغییرات نابرابری اقتصادی در حدت بینایی روزمره در شهرستان شاهرود در طی زمان: تحلیلی بر اساس داده های طولی با استفاده از دو روش تجزیه ی افتراقی کلی و اکساکاDecomposition of economic inequality changes in presenting visual acuity over time in Shahroud: An analysis based on longitudinal data by using total differential approach and an Oaxaca-type methodآسیه منصوری، دکتر اکبر فتوحی، دکتر محمدحسن امامیان، دکتر حجت زراعتی۹۶/۰۳/۲۹دکترای تخصصی (.Ph.D)
۲بررسی وضعیت درمان دارویی دیسلیپیدمی در شاهرودStatus checking of dyslipidemia’s drug treatment in shahroudمحمد حسن امامیان، آرش سنگدر دست اجرادکتری حرفه‌ای
۳سنجش بی عدالتی افقی در بهره مندی از خدمات چشم پزشکی در یک جمعیت میانسال ایرانی: تحلیلی براساس مطالعه کوهورت چشم شاهرودAssessment of Horizontal inequity in the utilization of eye care services in an Iranian middle-aged population: An analysis based on Shahroud Eye Cohort Studyمائده رازنهان، دکتر حسن هاشمی، دکتر اکبر فتوحی، دکتر محمدحسن امامیان، دکتر حجت زراعتی۱۳۹۷/۱۲/۲۶دکترای تخصصی (.Ph.D)
۴آسیگماتیسم خلفی در میانسالان شاهرود، ایرانPosterior Astigmatism in Adult Population, Shahroud, Iranدکتر علی جعفری، دکتر حسن هاشمی، دکتر فرزاد محمدی، دکتر اکبر فتوحی، دکتر محمدحسن امامیان۱۳۹۶/۱۱/۳۰تخصص
۵نرم افزار کمک به بهبود وضعیت پلک زدن در زمان استفاده از صفحات دیجیتالThe software helping to improvement blink rate state in duration of digital screen usageمحمد زندکریمخانی-محمدحسن امامیان-حمید حسن پور۱۳۹۷/۰۹/۰۳دکتری حرفه‌ای
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.

آخرین ویرایش۰۲ آذر ۱۳۹۸