اخبار - آرشیو

لیست اولویت های تحقیقات کووید-۱۹ در کشور

لیست اولویت های تحقیقات کووید-۱۹ در کشور

کمیته ساماندهی تحقیقات کووید-۱۹ با همکاری و همراهی معاونتهای بهداشت و درمان و اتاق فکر دبیر محترم ستاد ملی کرونا و همفکری فوکال پوینت های پژوهشی کلان مناطق ده گانه کشور، لیست اولویتهای تحقیقاتی کشور در حوزه کووید-۱۹ را مشخص و تبیین نمودند .

ادامه مطلب