کمیته تحقیقات دانشکده بهداشت

کمیته ی تحقیقات دانشکده بهداشت شامل بخش های پژوهش، آموزش، نشریه، روابط عمومی و انفورماتیک می باشد که فعالیت این مجموعه در راستای آماده سازی دانشجویان علاقه مند به پژوهش برای نوشتن پروپوزال و مقاله می‌باشد  که علاوه بر کارگاه های درحال اجرا به صورت مرکزی، کارگاه های مقدماتی شامل Word ، PowerPoint ، excel ، spss و end noteنیز در این مجموعه برگزار خواهد شد.