معرفی مرکز تحقیقات دانشجویی

مرکز تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با هدف تقویت رشد و توان علمی در استنتاج و بهره­­ گیری بهینه از علوم پزشکی، تحت نظارت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه فعالیت می نماید. ارتقای سطح دانش و عملکرد دانشجویان در امر پژوهش، بهینه سازی کیفی و کمی فعالیت­های پژوهشی دانشجویان و فراهم نمودن زمینه مناسب جهت حضور دانشجویان به عنوان مجری یا همکار اصلی در یک طرح پژوهشی از دیگر اهداف این کمیته است.

فعالیت های قابل انجام در راستای رسیدن به این اهداف به شرح ذیل می باشد:

– برگزاری کنگره­ های دانشجویی با حضور دانشجویان پژوهشگر

– برگزاری کارگاه­ های آموزشی موردنیاز دانشجویان پژوهشگر

– برگزاری تورهای تحقیقاتی دانشجویی مجزا یا مشترک با سایر دانشگاه ها

– تشکیل گروه های تخصصی تحقیقاتی دانشجویی در زمینه های گوناگون علمی

– حمایت مالی و غیر مالی از دانشجویان پژوهشگر

– تقدیر از دانشجویان پژوهشگر فعال در زمینه های مختلف علمی

 

اطلاعات سرپرست، دبیرکل و کارشناسان کمیته تحقیقات دانشجویی

مشخصات ترکیب اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی 1402

دانشگاه

سمت

نام و نام خانوادگی

تاریخ شروع فعالیت

مدرک تحصیلی

شماره تماس

پست الکترونیک

علوم پزشکی شاهرود

سرپرست

مرضیه روحانی

15/11/1398

دکتری تخصصی

02332390600

rohani_marzieh@yahoo.com

علوم پزشکی شاهرود

دبیرکل

غزاله یاوری

01/01/1401

دانشجو پزشکی

09128738040

yavari.ghazale@gmail.com

علوم پزشکی شاهرود

کارشناس

منیره بسطامی

10/05/1395

لیسانس

02332390600

09380657448

monirehbastami@gmail.com

علوم پزشکی شاهرود

کارشناس کمیته تحقیقات دانشکده بهداشت

هاجر شهسوار

10/05/1395

لیسانس

02332361718


farangis_shahsavar@yahoo.com

علوم پزشکی شاهرود

دبیر دانشکده پزشکی

ساراحسن پور

01/01/1401

دانشجو پزشکی

09100364381


sara.hasanpour99@gmail.com

علوم پزشکی شاهرود

دبیر دانشکده پیراپزشکی

علی اصغر پرهیزکاری

01/01/1401

دانشجو

تکنولوژی جراحی

09120559146


aliiasqar2001@gmail.com

علوم پزشکی شاهرود

دبیر دانشکده پرستاری مامایی

سعید قاسم پور

01/01/1401

دانشجو پرستاری

09334532008

s.ghasempoor.2008@gmail.com

علوم پزشکی شاهرود

دبیر دانشکده

بهداشت

محمدرضا قره پور

01/06/1401

دانشجو

بهداشت

09389872311


mohammadrezagharepour@yahoo.com

علوم پزشکی شاهرود

دبیر مقطع تحصیلات تکمیلی

سپهر زمانی

01/01/1401

دانشجو مهندسی بافت

09140826142


zscalpel.2014@gmail.com