پرسنل و اعضای کمیته تحقیقات دانشکده بهداشت

مسئول کمیته تحقیقات دانشکده بهداشت

   دکتر مهدی جمشیدی راستانی

   استادیار، مهندسی بهداشت حرفه‌ای

   گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت

   mhdjamshidy@yahoo.com

 

 

دبیر کمیته تحقیقات دانشکده بهداشت

 محمدرضا قره پور

دانشجوی دانشکده بهداشت

شماره تماس: 09389872311

mohammadrezagharepour@yahoo.com

 

 

معاون پژوهشی

هدی رستاقی چالکی

دانشجوی دانشکده بهداشت

Hodarostaqi@gmail.com

 

فاطمه بارانی

دانشجوی دانشکده بهداشت

Fatemehbarani1999@gmail.com

 

ماریه نظری سید

دانشجوی دانشکده بهداشت

M.nazariseyed@gmail.co

 

معاون آموزشی

لیلا بابائی

دانشجوی دانشکده بهداشت

l.babaei6104@gmail.com

 

اعظم محمدی

دانشجوی دانشکده بهداشت

azam99145012@gmail.com

 

انفورماتیک و امور مجازی

 

سیده فاطمه آقایی

دانشجوی دانشکده بهداشت

S.fati.aghaee@gmail.com

 

امیرحسین احمدی

دانشجوی دانشکده بهداشت

amirahmadi@gmail.com

 

مهتاب رضوانی

دانشجوی دانشکده بهداشت

mahtabre809@gmail.com

 

مارال سلیمانی

دانشجوی دانشکده بهداشت

meralsolimani3@gmail.com

 

روابط عمومی

مهدیه رجبی مطلق

دانشجوی دانشکده بهداشت

mahdie.rajabi.m@gmail.com

 

آیدا غلام زاده

دانشجوی دانشکده بهداشت

Aidww.gh@gmail.com

 

گروه ترجمه

رقیه رستگار

دانشجوی دانشکده بهداشت

rqyhrstgar95@gmail.com

 

هدیه کابوسی

دانشجوی دانشکده بهداشت

Kaboosihedieh@gmail.com

 

گروه نشریه

مینا زینی

دانشجوی دانشکده بهداشت

Minazeinima@gmail.com

 

سارینا میثاقی

دانشجوی دانشکده بهداشت

Sarinammm82@gmail.com