مطالب مرتبط با کلید واژه " متخصص طب سالمندی "


کنفرانس یافته های نوین در طب سالمندی توسط متخصص طب سالمندی از بیمارستان شارلویل فرانسه در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود برگزار شد
بالای ۶۰ سالگی، سن سالمندی در ایران :

کنفرانس یافته های نوین در طب سالمندی توسط متخصص طب سالمندی از بیمارستان شارلویل فرانسه در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود برگزار شد گالری

به گزارش روابط عمومی دانشگاه کنفرانس یافته های نوین در طب سالمندی توسط دکتر فریبا تیموری متخصص طب سالمندی از بیمارستان شارلویل فرانسه با حضور جمعی از اساتید، اعضای هیئت علمی، مدیران و دانشجویان رشته های مربوطه به همت معاونت پژوهشی و آموزش مداوم جامعه پزشکی دانشگاه روز دوشنبه ۱۷دی ماه در سالن پورسینا دانشکده پزشکی دانشگاه برگزار گردید.

ادامه مطلب