بالای ۶۰ سالگی، سن سالمندی در ایران :

کنفرانس یافته های نوین در طب سالمندی توسط متخصص طب سالمندی از بیمارستان شارلویل فرانسه در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود برگزار شد

۱۷ دی ۱۳۹۷ | ۱۲:۲۴ کد : ۱۵۳۸ اخبار متحرک
تعداد بازدید:۳۲۰۵
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کنفرانس یافته های نوین در طب سالمندی توسط دکتر فریبا تیموری متخصص طب سالمندی از بیمارستان شارلویل فرانسه با حضور جمعی از اساتید، اعضای هیئت علمی، مدیران و دانشجویان رشته های مربوطه به همت معاونت پژوهشی و آموزش مداوم جامعه پزشکی دانشگاه روز دوشنبه ۱۷دی ماه در سالن پورسینا دانشکده پزشکی دانشگاه برگزار گردید.
کنفرانس یافته های نوین در طب سالمندی توسط متخصص طب سالمندی از بیمارستان شارلویل فرانسه در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود برگزار شد

دکتر فریبا تیموری متخصص طب سالمندی گفت : مرز سالمندی ۶۵سالگی است اما در ایران کسی که بالای ۶۰سال باشد، سالمند محسوب می‌شود.

دکتر فریبا تیموری در مراسم کنفرانس یافته های نوین اظهار داشت: امروزه افزایش رفاه، امید به زندگی، کاهش مرگ و میر و موالید باعث افزایش سن جامعه شده به گونه‌ای که جمعیت ایران نیز مانند دیگر کشورهای دنیا رو به پیر شدن است.

متخصص طب سالمندی از بیمارستان شارلویل فرانسه نیازهای سالمندان را در ایران و تمام جهان  به ۳گروه اصلی تقسیم کرد:گروه اول نیازهای بهداشتی - درمانی هستند که شامل مراقبت‌های پزشکی و بهداشتی از سالمندان است. گروه دوم نیازهای اجتماعی - اقتصادی مانند بیمه و حقوق بازنشستگی است که عدم توجه به آنها آرامش روحی، روانی و اجتماعی سالمند را مختل خواهد کرد و گروه سوم نیازهای روانی است.

دکتر تیموری بیان داشت: مطابق آمارها از سال ۲۰۳۵تعداد افراد بالا‌ی ۶۰سال کشور ما مساوی تعداد افراد زیر ۵سال خواهند بود بنابراین نیاز به حضور متخصص طب سالمندی و پرستاران طب سالمندی بیش از گذشته احساس می شود. 

دکتر علی دادگری دبیر علمی کنفرانس یافته های نوین در طب سالمندی محور های این کنفرانس شامل :کلیات طب سالمندی -ارزیابی جامع سالمندان (CGA) و سندرم سالمندی- مولفه های اجتماعی سلامت سالمندان- بیماری های  داخلی سالمندی-مراقبت های ادغام یافته سلامت سالمندان -اورژانس های سالمندی (تروما)- زمین خوردن  و راههای پیشگیری از آن در سالمندان -یافته های نوین در طب سالمندی و سالمندی موفق دانست.

 

 

 

 

کلید واژه ها: کنفرانس یافته های نوین در طب سالمندی متخصص طب سالمندی بیمارستان شارلویل فرانسه


( ۲۳ )

نظر شما :