مطالب مرتبط با کلید واژه

معرفی


معرفی واحد

واحدهای توسعه تحقیقاتی بالینی با چشم‌ انداز توانمند‌سازی و فرهنگ‌ سازی پژوهشی در بخش‌های بالینی از سال ۱۳۸۱ در کشور پایه‌گذاری شده و راه‌ اندازی گردیدند. بار پژوهشی در دنیا بر عهده دانشگاه­ها و صنایع است. در نظام سلامت و ...