مطالب مرتبط با کلید واژه

کارگاه آموزشی


کارگاه مرورسیستماتیک

کارگاه مرورسیستماتیک

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام حسین (ع) درتاریخ ۸ دی ماه ۹۸ اقدام به برگزاری کارگاه مرورسیستماتیک ویژه اعضای هیات علمی و دانشجویان طب اورژانس بیمارستان امام حسین (ع) نمود. در این برنامه آموزشی جناب آقای سلمان دلیری در خصوص اصول اجرا و نگارش مطالعات مرورسیستماتیک مطالب جامعی را از ساعت ۹ الی ۱۱ ارایه نمودند.

ادامه مطلب
کارگاه جستجو در بانک های اطلاعاتی علمی

کارگاه جستجو در بانک های اطلاعاتی علمی

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام حسین (ع) درتاریخ ۱۹ آذر ماه ۹۸ اقدام به برگزاری کارگاه روش جستجو در بانک های اطلاعاتی علمی ویژه کارمندان و کارکنان بیمارستان امام حسین (ع) نمود. در این برنامه آموزشی جناب آقای مصطفی عنایت راد در خصوص اصول جستجو در بانک های اطلاعاتی علمی مطالب جامعی را از ساعت ۸ الی ۱۰ ارایه نمودند.

ادامه مطلب
کارگاه روش تحقیق و پروپوزال نویسی

کارگاه روش تحقیق و پروپوزال نویسی

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام حسین (ع) درتاریخ ۱۰ آذر ماه ۹۸ اقدام به برگزاری کارگاه روش تحقیق و پروپوزال نویسی ویژه کارمندان و کارکنان بیمارستان امام حسین (ع) نمود. در این برنامه آموزشی سرکار خانم مهدوی در خصوص قوانین نگارش پروپوزال و انواع روش های مطالعاتی مطالب جامعی را از ساعت ۸ تا ۱۲ ارایه نمودند.

ادامه مطلب
کارگاه محاسبه حجم نمونه

کارگاه محاسبه حجم نمونه

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام حسین (ع) درتاریخ ۱۶ تیر ماه ۹۸ اقدام به برگزاری کارگاه محاسبه حجم نمونه ویژه اعضای هیات علمی بالینی بیمارستان امام حسین (ع) نمود. در این برنامه آموزشی جناب آقای دکتر محمد حسن امامیان در خصوص اصول محاسبه حجم نمونه مطالب جامعی را از ساعت۸ الی ۱۱ ارایه نمودند.

ادامه مطلب
کارگاه جستجو در بانک های اطلاعاتی

کارگاه جستجو در بانک های اطلاعاتی

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام حسین (ع) درتاریخ ۲ تیر ماه ۹۸ اقدام به برگزاری کارگاه جستجو در بانک های اطلاعاتی ویژه اعضای هیات علمی بالینی بیمارستان امام حسین (ع) نمود. در این برنامه آموزشی جناب آقای دکتر محمد حسن امامیان در خصوص روش جستجو در بانک های اطلاعاتی مطالب جامعی را از ساعت۸ الی ۱۰ ارایه نمودند.

ادامه مطلب
کارگاه مدیریت منابع (Endnote)

کارگاه مدیریت منابع (Endnote)

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام حسین (ع) درتاریخ ۱۹ خراد ماه ۹۸ اقدام به برگزاری کارگاه مدیریت منابع (Endnote) ویژه اعضای هیات علمی بالینی بیمارستان امام حسین (ع) نمود. در این برنامه آموزشی جناب آقای دکتر محمد حسن امامیان در خصوص استفاده از نرم افزار Endnote مطالب جامعی را از ساعت۸ الی ۱۰ ارایه نمودند.

ادامه مطلب