مطالب مرتبط با کلید واژه

کارگاه های آموزشی


برگزاری کارگاه " آشنایی با نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی ایران (نوپا)"

برگزاری کارگاه " آشنایی با نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی ایران (نوپا)"

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام حسین (ع) در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۵ اقدام به برگزاری کارگاه " آشنایی با نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی ایران (نوپا)" ویژه اعضای هیات علمی نموده است.

ادامه مطلب
برگزاری کارگاه مقاله نویسی انگلیسی ویژه اعضا هیات علمی

برگزاری کارگاه مقاله نویسی انگلیسی ویژه اعضا هیات علمی

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام حسین (ع) در تاریخ اول آبان ماه ۹۷ اقدام به برگزاری مقاله نویسی انگلیسی ویژه اعضا هیات علمی بالین نمود. در این برنامه آموزشی جناب آقای دکتر رحیمی در خصوص قوانین نگارش مقاله به زبان انگلیسی با تاکید بر مقالات کیس ریپورت مطالب جامعی را از ساعت ۱۲-۱۴:۳۰ ارایه نمودند.

ادامه مطلب
برگزاری کارگاه آشنایی با روشهای جستجو در پایگاه های اطلاعاتی

برگزاری کارگاه آشنایی با روشهای جستجو در پایگاه های اطلاعاتی

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام حسین (ع) درتاریخ ۲۸ مهرماه ۹۷ اقدام به برگزاری آشنایی با روشهای جستجو در پایگاههای اطلاعاتی ویژه پرسنل بیمارستان نمود. در این برنامه آموزشی سرکار خانم طناز ولدبیگی و جناب اقای مصطفی عنایت راد در خصوص مفاهیم عمومی سرچ و روشهای سرچ در پایگاههای اطلاعاتی Pubmed-Scopus- Scholar- ISI- SID و سامانه نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی(نوپا) مطالبی را از ساعت ۱۲:۳۰-۸ ارایه نمودند. در پایان کارگاه نیزبه کلیه سوالات پاسخ داده شد و مقرر گردید کارگاه آنالیز داده ها در نرم افزار spss در آبان ماه برگزار گردد.

ادامه مطلب

کارگاه های برگزار شده

- کارگاه های برگزار شده در سال ۱۴۰۱ - کارگاه های برگزار شده در سال ۱۴۰۰ - کارگاه های برگزار شده در سال ۱۳۹۹ - کارگاه های برگزار شده در سال ۱۳۹۷