مطالب مرتبط با کلید واژه

مشاوره پژوهشی


مشاوره پژوهشی

جهت ترغیب و تشویق علاقمندان به پژوهش، واحد مشاوران پژوهشی در مرکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام حسین (ع) قرارداده شده است؛ مراجعین می توانند از خدمات مشاوره ای در زمینه های ذکر شده استفاده نمایند. -انجام مشاوره در راستای چگونگی ...