مطالب مرتبط با کلید واژه

کارگاه محاسبه حجم نمونه


کارگاه محاسبه حجم نمونه

کارگاه محاسبه حجم نمونه

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام حسین (ع) درتاریخ ۱۶ تیر ماه ۹۸ اقدام به برگزاری کارگاه محاسبه حجم نمونه ویژه اعضای هیات علمی بالینی بیمارستان امام حسین (ع) نمود. در این برنامه آموزشی جناب آقای دکتر محمد حسن امامیان در خصوص اصول محاسبه حجم نمونه مطالب جامعی را از ساعت۸ الی ۱۱ ارایه نمودند.

ادامه مطلب