به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت

برگزاری دومین جلسه توجیهی اجرای برنامه ملی هر خانه یک پایگاه سلامت برای مراقبین سلامت

۱۶ مهر ۱۳۹۹ | ۱۱:۵۰ کد : ۵۱۵۳ اخبار تصویری اخبار
تعداد بازدید:۲۲۶
برگزاری دومین جلسه توجیهی اجرای برنامه ملی هر خانه یک پایگاه سلامت برای مراقبین سلامت

دومین جلسه توجیهی اجرای برنامه ملی هر خانه یک پایگاه سلامت  جهت مراقبین سلامت در روزسه شنبه 15 مهر ماه 99 در سالن شماره یک معاونت بهداشتی دانشگاه برگزار شد.

در این جلسه به کلیات برنامه، الزامات و استانداردهای برنامه هر خانه یک پایگاه سلامت و سطح انتظارات از مراکز خدمات جامع سلامت برای اجرای بهتر برنامه اشاره شد.

در ادامه مسیر های ثبت سفیر و رابطان سلامت و نحوه ثبت آموزش های ارائه شده و همچنین گزارش گیری از سامانه سیب برای مراقبین سلامت آموزش داده شد.

سپس نتایج پایش مرداد ماه  کارشناسان آموزش از برنامه هر خانه یک پایگاه سلامت بصورت نمودار به تفکیک هر مرکز بررسی گردید.

و در پایان مراقبین سلامت مشکلات برنامه و پیشنهادات خود را در اجرای بهتر برنامه ارائه دادند.

 

کلید واژه ها: هر خانه یک پایگاه سلامت مراقبین سلامت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود


نظر شما :