مطالب مرتبط با کلید واژه

مراقبین سلامت


به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت

برگزاری جلسه مدیریت و پیشگیری از کرونا ویروس جهت نمایندگان مراکز خدمات جامع سلامت

جلسه مدیریت و پیشگیری کرونا ویروس روز یکشنبه چهارم اسفند ماه در معاونت بهداشت جهت نمایندگان مراکز خدمات جامع سلامت با حضور معاونین فنی و اجرایی، مدیر گروه بیماریها، مسئولین واحدهای ستادی برگزار گردید.

ادامه مطلب