مطالب مرتبط با کلید واژه

معاونت بهداشتی


برگزاری کمیته بهداشت کارگروه سلامت در حوادث و بلایا و پدافند غیرعامل و همچنین جلسه درون بخشی کارگروه سلامت و امنیت غذایی (ساغ)
برگزاری کمیته بهداشت کارگروه سلامت در حوادث و بلایا و پدافند غیرعامل و همچنین جلسه درون بخشی کارگروه سلامت و امنیت غذایی (ساغ)

برگزاری کمیته بهداشت کارگروه سلامت در حوادث و بلایا و پدافند غیرعامل و همچنین جلسه درون بخشی کارگروه سلامت و امنیت غذایی (ساغ)

ادامه مطلب
بازدید اعضای کارگروه ستاد گرامیداشت روز و هفته هوای پاک به همراه معاون فنی از سایت بیخطرسازی پسماندهای عفونی بیمارستان امام حسین(ع)
بازدید اعضای کارگروه ستاد گرامیداشت روز و هفته هوای پاک به همراه معاون فنی از سایت بیخطرسازی پسماندهای عفونی بیمارستان امام حسین(ع)

بازدید اعضای کارگروه ستاد گرامیداشت روز و هفته هوای پاک به همراه معاون فنی از سایت بیخطرسازی پسماندهای عفونی بیمارستان امام حسین(ع)

ادامه مطلب
بازدید آقای دکتر میرزایی معاون بهداشتی از مرکز آموزش بهورزی و بازآموزی برنامه های سلامت
بازدید آقای دکتر میرزایی معاون بهداشتی از مرکز آموزش بهورزی و بازآموزی برنامه های سلامت

بازدید آقای دکتر میرزایی معاون بهداشتی از مرکز آموزش بهورزی و بازآموزی برنامه های سلامت

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود دوشنبه ۱۸ دی ماه سال جاری از مرکز آموزش بهورزی و بازآموزی برنامه های سلامت بازدید نمود

ادامه مطلب

مستندات تصویری بازدید مشترک مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ از مجتمع های بین راهی جاده شاهرود سبزوار

مستندات تصویری بازدید مشترک توسط کارشناس بهداشت محیط معاونت بهداشتی به اتفاق نمایندگان محترم ادارات راهداری و میراث فرهنگی سمنان از مجتمع های بین راهی جاده شاهرود سبزوار مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲:

ادامه مطلب
بازدید آقای دکتر میرزایی معاون محترم بهداشتی و کارشناس مسئول بهداشت محیط معاونت از وضعیت بهداشت محیط بیمارستان امام رضا(ع) میامی
بازدید آقای دکتر میرزایی معاون بهداشتی و کارشناس مسئول بهداشت محیط معاونت از وضعیت بهداشت محیط بیمارستان امام رضا(ع) میامی

بازدید آقای دکتر میرزایی معاون محترم بهداشتی و کارشناس مسئول بهداشت محیط معاونت از وضعیت بهداشت محیط بیمارستان امام رضا(ع) میامی گالری

ادامه مطلب

مستندات تصویری از بازرسی مشترک بازرسان بهداشت محیط معاونت بهداشتی باتفاق اعضای کارگروه تنظیم بازار شهرستان شاهرود

مستندات تصویری از بازرسی مشترک بازرسان بهداشت محیط معاونت بهداشتی باتفاق اعضای کارگروه تنظیم بازار شهرستان شاهرود اعم از ادارات فرمانداری، تعزیرات حکومتی، صمت، اتاق اصناف، جهاد کشاورزی به منظور پایش و نظارت بهداشتی بر واحدهای صنفی تهیه و عرضه کننده شیرینی، آجیل، خشکبار و...شهروندان در شب یلدا این تشدید نظارت ها از روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ آغاز تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ادامه دارد.

ادامه مطلب
برگزاری کارگروه رفع آسیب های اجتماعی در مدارس
برگزاری کارگروه رفع آسیب های اجتماعی در مدارس

برگزاری کارگروه رفع آسیب های اجتماعی در مدارس

کارگروه رفع آسیب های اجتماعی در مدارس با حضور دادستان محترم شهرستان شاهرود و مدیران و نمایندگان ادارات آموزش و پرورش، بهزیستی، کار و رفاه اجتماعی، سپاه، نیروی انتظامی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت بهداشتی در تاریخ های ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ و ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ در دو مدرسه شهرستان شاهرود برگزار گردید.

ادامه مطلب